Thuê Hải Đoàn

Thông tin về Tư Vấn 1: 1 & chia sẻ trong sự kiện

Nếu bạn quan tâm đến việc tư vấn hoặc nói chuyện với Hải Đoàn, phí của anh ấy cho các sự kiện như sau:

           Chia sẻ trong sự kiện

Chi phí 5.000$ hoặc 50% doanh thu bán hàng tại sự kiện

           Chia sẻ trong sự kiện

Liên hệ Hải Đoàn

Để liên hệ với Hải Đoàn hoặc đội ngũ của anh ấy, hãy sử dụng thông tin bên dưới...

Nói chuyện riêng với đội ngũ của anh ấy
Facebook.com/haidoan.net

Tin nhắn có thể không được trả lời ngay lập tức.

Gửi thư cho anh ấy
Email: tohaidoan@gmail.com

Hãy ghi tiêu đề thư bắt đầu với "Xin chào, tôi là..."

Bạn có thể liên hệ qua SĐT trực tiếp bên dưới. (Vui lòng liên hệ vào giờ hành chính: 9h00 - 17h30 hàng ngày)

Hotline:

Đào tạo nhóm của bạn

Mời Hải Đoàn đào tạo nội bộ cho nhóm của bạn?
Chi phí: 5000$ / ngày

Đào tạo nhóm của bạn

           Ăn Trưa và Coaching

Bạn muốn mời anh ấy ăn trưa để được Coaching trong thời gian đó? Địa điểm ở Hà Nội.
Chi phí: 500$

           Ăn Trưa và Coaching